suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Utskrivbar blankett

Frågeformulär till dagvården inför undersökningsbesök hos barnneurolog/barnläkare

Ansvarig organisation: Mellersta Österbottens social- och hälsovårssamkommun Soite
Tjänsten erbjuds på: finska, svenska

Frågeformuläret fylls i i dagvården inför ett barns undersökningsbesök hos barnneurolog/barnläkare.


I vilka tjänster kan jag använda denna kanal?

Se alla tjänster som använder denna blankett.