suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Soite

Frågeformulär för föräldrar inför mottagning/rehabiliteringsperiod

  • Utskrivbar blankett

Syftet med detta frågeformulär är att samla information om ert barns utveckling och om vardagen. Informationen hjälper att planera stödåtgärder för ert barn tillsammans med er, föräldrarna, under den kommande mottagningen/undersökningsperioden. Formuläret är avsett för föräldrarna till en rehabiliteringspatient.

Tjänster

Ansvarig för texten: Soite
Uppdaterad: 21.7.2020