suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Utskrivbar blankett

Fiskerövervakares händelserapport

Ansvarig organisation: NTM-centralen
Tjänsten erbjuds på: finska, svenska

Fiskeövervakaren ska skriva en händelserapport om omhändertagande enligt 109 §, anmärkning enligt 115 § och åtgärdseftergift enligt 116 §. Uppgifterna i händelserapporten får användas bara för att säkerställa parternas rättsskydd och för tillsynen över fiskeövervakarnas verksamhet. Händelserapporterna ska årligen före utgången av januari månad det år som följer på fiskeövervakarens verksamhetsår lämnas in till den behöriga närings-, trafik- och miljöcentral som har godkänt fiskeövervakaren. Anvisningar och leveransadress finns i blanketten.Blanketter

I vilka tjänster kan jag använda denna kanal?

Se alla tjänster som använder denna blankett.