suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation NTM-centralen

Fiskerövervakares händelserapport

  • Utskrivbar blankett

Fiskeövervakaren ska skriva en händelserapport om omhändertagande enligt 109 §, anmärkning enligt 115 § och åtgärdseftergift enligt 116 §. Uppgifterna i händelserapporten får användas bara för att säkerställa parternas rättsskydd och för tillsynen över fiskeövervakarnas verksamhet. Händelserapporterna ska årligen före utgången av januari månad det år som följer på fiskeövervakarens verksamhetsår l ...

Tjänster

Ansvarig för texten: NTM-centralen
Uppdaterad: 7.10.2021