suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Finlands skogscentral

Finansieringsansökan - Tidig vård av plantbestånd och vård av ungskog

  • Utskrivbar blankett

Tidig vård av plantbestånd avser slyröjning och gallring av plantbestånd samt avlägsnande och gallring av låg skärm. Tidig vård av plantbestånd stöds i 0,7-3 meter höga plantbestånd. Det finns också a ...

Läs mer

Blankettens leveransuppgifter

Finlands skogscentral
Per e-post till kemerahakemukset(at)metsakeskus.fi eller per post till något av Skogscentralens kontor.

Bilagor och länkar till ytterligare information

Kontaktuppgifter

Användarstöd

Skogscentralens kundtjänst
+358 29432407 
(lna/msa)
eller kundtjanst@skogscentralen.fi

Basuppgifter

Ansvarig organisation Finlands skogscentral
Område Hela Finland (utom Åland)
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Finlands skogscentral
Uppdaterad: 21.7.2020