suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Finlands miljöcentral SYKE

EU-intyg (CITES-intyg inom EU)

  • Utskrivbar blankett

Med blanketten ansöks om EU-intyg (försäljningstillstånd) från Finlands miljöcentral för försäljning eller förflyttning av ett CITES-exemplar eller en levande CITES-art i bilagan A som sker inom EU. E ...

Blankettens leveransuppgifter

Ifylld och undertecknad tillståndsansökan samt bilagor skall skickas med posten.

Finlands miljöcentral SYKE/CITES-ärenden
Ladugårdsbågen 11

00790 Helsingfors

Kontaktuppgifter

Basuppgifter

Ansvarig organisation Finlands miljöcentral SYKE
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, engelska, svenska
Ansvarig för texten: Finlands miljöcentral SYKE
Uppdaterad: 1.12.2020