suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Finlands skogscentral

Egenkontrollsanmälan om att skogsskadelagen inte följs

  • Utskrivbar blankett

Den här blanketten används om det uppstår en situation eller förhållanden som kan hindra ägare av virke eller träd att iaktta skyldigheterna i skogsskadelagen. Lagen om bekämpning av insektskador i sk ...

Läs mer

Blankettens leveransuppgifter

Finlands skogscentral
Skickas per post till Skogscentralens kontor eller som bilaga till ett e-postmeddelande registrator(at)skogscentralen.fi.

Bilagor och länkar till ytterligare information

Kontaktuppgifter

Användarstöd

Skogscentralens kundjtänst
+358 29432407 
(lna/msa)
eller kundtjanst@skogscentralen.fi

Basuppgifter

Ansvarig organisation Finlands skogscentral
Område Hela Finland (utom Åland)
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Finlands skogscentral
Uppdaterad: 15.4.2020