suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Soite

Blankett för förhandsuppgifter före undersökningar eller mottagning p.g.a. misstanke om sömnapné

  • Utskrivbar blankett

Fyll i blanketten när du ska för undersökningar eller till mottagning p.g.a. misstanke om sömnapné.

Tjänster

Ansvarig för texten: Soite
Uppdaterad: 21.7.2020