suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Utskrivbar blankett

Blankett för förhandsuppgifter före undersökningar eller mottagning p.g.a. misstanke om sömnapné

Ansvarig organisation: Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite
Tjänsten erbjuds på: finska, svenska

Fyll i blanketten när du ska för undersökningar eller till mottagning p.g.a. misstanke om sömnapné.


I vilka tjänster kan jag använda denna kanal?

Se alla tjänster som använder denna blankett.