suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Arbets- och näringsbyrån

Bilaga till beräkningen av tilläggsstöd

  • Utskrivbar blankett

Uppgörs månadsvis och sänds som bilaga till den kvartalsvisa beräkningen av tilläggsstöd.

Basuppgifter

Ansvarig organisation Arbets- och näringsbyrån
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Arbets- och näringsbyrån
Uppdaterad: 25.5.2020