suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Finlands skogscentral

Bilaga till ansökan om beskogningsstöd, flera sökande

  • Utskrivbar blankett

När du söker beskogningsstöd behövs den här bilagan om flera ansöker om stödet. Bilagan behövs till exempel om endast en del av

delägarna till en sammanslutning ansöker om stödet.

På den egentliga an ...

Blankettens leveransuppgifter

Skicka blanketten till Skogscentralen per skyddad e-post eller till kontoret i Lahtis.

Basuppgifter

Ansvarig organisation Finlands skogscentral
Område Hela Finland (utom Åland)
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Finlands skogscentral
Uppdaterad: 23.3.2021