suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Finlands skogscentral

Bilaga till ansökan om beskogningsstöd, flera sökande

  • Utskrivbar blankett

När du söker beskogningsstöd behövs den här bilagan om flera ansöker om stödet. Bilagan behövs till exempel om endast en del av

delägarna till en sammanslutning ansöker om stödet.

På den egentliga ansökningsblanketten anges huvudansökandes kontakt- och personuppgifter. Med den här bilagan meddelas de övriga ansökandenas kontakt- och personuppgifter samt så kallade "de minimis"-stöd som har bevilj ...

Blankett

Blankettens leveransuppgifter

Skicka blanketten till Skogscentralen per skyddad e-post eller till kontoret i Lahtis.

Tjänster

Ansvarig för texten: Finlands skogscentral
Uppdaterad: 23.3.2021