suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation NTM-centralen

Betalningsansökan: Understöd för restaurering och utveckling av kommunernas närrekreationsområden

  • Utskrivbar blankett

Använd blanketten när du ansöker om understöd för iståndsättning och utveckling av kommunernas närrekreationsområden. Utbetalning kan ansökas om NTM-centralen har beviljat understödet.

Basuppgifter

Ansvarig organisation NTM-centralen
Område Hela Finland (utom Åland)
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: NTM-centralen
Uppdaterad: 2.10.2020