suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation NTM-centralen

Betalningsansökan: Invasiva främmande arter

  • Utskrivbar blankett

Använd blanketten när du ansöker om understöd för bekämpningsåtgärder enligt planen för hantering av skadliga främmande arter.

Tjänster

Ansvarig för texten: NTM-centralen
Uppdaterad: 15.10.2020