suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Utskrivbar blankett

Begäran om rättelse av personuppgifter som lagrats i Receptcentret

Ansvarig organisation: Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite
Tjänsten erbjuds på: finska, svenska

Med en blankett kan du begära om rättelse av personuppgifter som lagrats om dig i Receptcentret.


I vilka tjänster kan jag använda denna kanal?

Se alla tjänster som använder denna blankett.