suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Utskrivbar blankett

Begäran om logguppgifter från patientens informationshanteringstjänst

Ansvarig organisation: Mellersta Österbottens social- och hälsovårssamkommun Soite
Tjänsten erbjuds på: finska, svenska

Genom begäran får du veta till vem det har lämnats ut eller visats uppgifter som lagrats om dig i patientens informationshanteringstjänst.


I vilka tjänster kan jag använda denna kanal?

Se alla tjänster som använder denna blankett.