suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Utskrivbar blankett

Begäran om granskning av uppgifter som lagrats i Receptcentret och Receptarkivet

Ansvarig organisation: Mellersta Österbottens social- och hälsovårssamkommun Soite
Tjänsten erbjuds på: finska, svenska

Genom begäran kan du få information om de registeruppgifter som lagrats om dig i Receptcentret och Receptarkivet.


I vilka tjänster kan jag använda denna kanal?

Se alla tjänster som använder denna blankett.