suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Utskrivbar blankett

Begäran att få ta del av uppgifter i egenskap av part

Ansvarig organisation: Mellersta Österbottens social- och hälsovårssamkommun Soite
Tjänsten erbjuds på: finska, svenska

Den som är part i ett ärende har rätt att hos den myndighet som behandlar eller har behandlat ärendet ta del också av en icke-offentlig myndighetshandling som kan eller har kunnat påverka behandlingen av ärendet.

Blankettens leveransuppgifter

Mariegatan 16-20

67200Karleby


I vilka tjänster kan jag använda denna kanal?

Se alla tjänster som använder denna blankett.