suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite

Begäran att få ta del av uppgifter i egenskap av part

  • Utskrivbar blankett

Den som är part i ett ärende har rätt att hos den myndighet som behandlar eller har behandlat ärendet ta del också av en icke-offentlig myndighetshandling som kan eller har kunnat påverka behandlingen ...

Blankettens leveransuppgifter

Mariegatan 16-20
67200 Karleby

Basuppgifter

Ansvarig organisation Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite
Område Halso, Kannus, Karleby, Kaustby, Kronoby, Lestijärvi, Perho, Reisjärvi, Toholampi, Vetil
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite
Uppdaterad: 3.6.2020