suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Utskrivbar blankett

Arbetssökarblankett för arbetssökande vid arbets- och näringsbyrån

Ansvarig organisation: Arbets- och näringsbyrån
Tjänsten erbjuds på: finska, svenska, engelska

Fyll i denna blankett endast om du inte har möjlighet att använda arbets- och näringsbyråns e-tjänster. Lämna in utskriftsblanketten personligen till arbets- och näringsbyrån. Det snabbaste sättet att inleda jobbsökningen är på webben via arbets- och näringsbyråns e-tjänst ”Egen jobbsökning”. Då får du en blankett som är förhandsifylld med dina uppgifter och jobbsökningen träder i kraft genast då blanketten skickats.

Blankettens leveransuppgifter

Arbets- och näringsbyrå . Lämna in utskriftsblanketten personligen till arbets- och näringsbyrån


I vilka tjänster kan jag använda denna kanal?

Se alla tjänster som använder denna blankett.