suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Närings-, trafik- och miljöcentralen

Arbetsgivarens framställning om samanskaffningsutbildning

  • Utskrivbar blankett

Samanskaffningsutbildning är en form av arbetskraftsutbildning som går ut på att arbetsgivaren och arbets- och näringsförvaltningen gemensamt planerar och anskaffar utbildningen.

Basuppgifter

Ansvarig organisation NTM-centralen
Område Hela Finland (utom Åland)
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: NTM-centralen
Uppdaterad: 25.5.2020