suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Arbets- och näringsbyrån

Arbetsgivarens anmälan till TE-byrån

  • Utskrivbar blankett

Arbetsgivaren informerar med denna blankett arbets- och näringsbyrån om arbetstagare som ska sägas upp av produktionsorsaker eller ekonomiska orsaker.

Tjänster

Ansvarig för texten: Arbets- och näringsbyrån
Uppdaterad: 16.5.2023