suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation NTM-centralen

Anvisning gällande statsunderstöd för enskilda vägar

  • Utskrivbar blankett

Väglag kan söka bidrag för förbättring av enskild väg. Bidragen är behovsprövade och ett villkor för beviljande är att vägen är berättigad till statsbidrag. Huruvida vägen är berättigad till statsbidrag utreds i samband med handläggningen av bidragsansökan. Bidraget kan inte beviljas i efterhand.

Bidraget beviljas huvudsakligen för reparation av skador på vägar, broar och deras konstruktioner. NT ...

Tjänster

Ansvarig för texten: NTM-centralen
Uppdaterad: 29.1.2021