suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite

Ansökan om utlämnande av uppgifter om en avliden person

  • Utskrivbar blankett

Med blanketten kan du ansöka om utlämnande av uppgifter om en avliden person.


Basuppgifter

Ansvarig organisation

Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite

Tjänsten erbjuds på

finska, svenska

Ansvarig för texten: Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite
Uppdaterad: 6.6.2019