suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Utskrivbar blankett

Ansökan om utlämnande av uppgifter om en avliden person

Ansvarig organisation: Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite
Tjänsten erbjuds på: finska, svenska

Med blanketten kan du ansöka om utlämnande av uppgifter om en avliden person.


I vilka tjänster kan jag använda denna kanal?

Se alla tjänster som använder denna blankett.