suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Livsmedelsverket

Ansökan om utbetalning och tillstånd att lyfta lån, blankett 2332sv

  • Utskrivbar blankett

Investeringsbidrag betalas i högst 5 rater. Räntestödslån får lyftas i högst 2 rater. Räntestödslån som beviljats för byggnadsinvesteringar får dock lyftas i högst 5 rater. Investeringen ska genomföra ...

Blankettens leveransuppgifter

NTM-central
Lämna in den ifyllda och undertecknade ansökan med bilagor till den NTM-central som beviljat stödet.

Basuppgifter

Ansvarig organisation Livsmedelsverket
Område Hela Finland (utom Åland)
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Livsmedelsverket
Uppdaterad: 16.10.2020