suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Livsmedelsverket

Ansökan om utbetalning, Landsbygdens företagsstöd, blankett 3315sv

  • Utskrivbar blankett

Ansök med denna blankett om utbetalning av företagsstöd för landsbygden, för vilket du har fått ett positivt stödbeslut.

Blankettens leveransuppgifter

NTM-central
Lämna in den ifyllda och undertecknade ansökan med bilagor till den NTM-central som beviljat stödet

Basuppgifter

Ansvarig organisation Livsmedelsverket
Område Hela Finland (utom Åland)
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Livsmedelsverket
Uppdaterad: 14.10.2020