suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Arbets- och näringsbyrån

Ansökan om utbetalning av stöd för specialarrangemang på arbetsplatsen

  • Utskrivbar blankett

Utbetalningsansökan ska lämnas till kontaktpersonen vid arbets- och näringsbyrån inom en månad från genomförandet av ändringsarbetet eller anskaffningen, eller i fråga om en annan arbetstagares hjälpinsats månatligen inom två månader från det att utbetalningsperioden gick ut.

Blankett

Blankettens leveransuppgifter

Utbetalningsansökan ska lämnas till kontaktpersonen vid arbets- och näringsbyrån

Tjänster

Ansvarig för texten: Arbets- och näringsbyrån
Uppdaterad: 16.5.2023