suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Arbets- och näringsbyrån

Ansökan om utbetalning av kostnadsersättning enligt prövning

  • Utskrivbar blankett

UF-centret betalar ut ersättningar till enskilda kunder som arbets- och näringsbyrån eller försökskommunen beslutar bevilja rätt till kostnadsersättning enligt prövning.

Beviljandet av kostnadsersättning enligt prövning utgör en del av ett kommunförsök i anslutning till arbets- och näringstjänsterna och kan beviljas och betalas för viss tid mellan 1.3.2021– 31.7.2025. Försöken avslutas 31.12.2024 ...

Tjänster

Ansvarig för texten: Arbets- och näringsbyrån
Uppdaterad: 20.1.2023