suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Arbets- och näringsbyrån

Ansökan om utbetalning av kostnadsersättning

  • Utskrivbar blankett

UF-centret betalar ut ersättningar till enskilda kunder som arbets- och näringsbyrån eller försökskommunen beslutar bevilja rätt till kostnadsersättning enligt prövning.

Beviljandet av kostnadsersätt ...

Basuppgifter

Ansvarig organisation Arbets- och näringsbyrån
Område Hela Finland (utom Åland)
Tillgängliga språksvenska, finska
Ansvarig för texten: Arbets- och näringsbyrån
Uppdaterad: 19.5.2022