suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Livsmedelsverket

Ansökan om utbetalning av engångsersättning, utvecklings- och investeringsprojekt, blankett 3316A

  • Utskrivbar blankett

Fyll i denna blankett om du har valt engångsersättning i stödansökan. Följande ska bifogas ansökan:

  • En rapport där det framgår hur delarna av projektet genomförs
  • Verifieringsdokumentation om ann ...
Blankettens leveransuppgifter

NTM-central
Lämna in den ifyllda och undertecknade betalningsansökan med bilagor till den NTM-central som beviljat stödet

Bilagor och länkar till ytterligare information

Basuppgifter

Ansvarig organisation Livsmedelsverket
Område Hela Finland (utom Åland)
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Livsmedelsverket
Uppdaterad: 16.10.2020