suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Lantmäteriverket

Ansökan om upplösning av gemensam inteckning

  • Utskrivbar blankett

Upplösning av inteckningen innebär att den gemensamma inteckningen avlyfts i fråga om någon av fastigheterna. Den kvarstår i de andra fastigheterna. Upplösning kommer i fråga t.ex. då ett outbrutet om ...

Läs mer

Blankettens leveransuppgifter

Lantmäteriverket / Inskrivningsärenden, PB 3300, 65101 Vasa eller inskrivningsarenden@lantmateriverket.fi om handlingen i original inte behövs.

Bilagor och länkar till ytterligare information

Kontaktuppgifter

Användarstöd

Kundservice (mån-fre 9.00–16.15)
+358 295301120 
(lna/msa)
eller kundservice@lantmateriverket.fi

Basuppgifter

Ansvarig organisation Lantmäteriverket
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Lantmäteriverket
Uppdaterad: 6.5.2020