suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation NTM-centralen

Ansökan om understöd för verkställandet av programmet för vandringsfisk (NOUSU)

  • Utskrivbar blankett

Med blanketten anhåller man om understöd för förverkligandet av projekt som stöder målen för programmet för vandringsfisk (NOUSU).

Tjänster

Ansvarig för texten: NTM-centralen
Uppdaterad: 26.10.2021