suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Närings-, trafik- och miljöcentralen

Ansökan om understöd för vård av byggnadsarvet

  • Utskrivbar blankett

Ägare till byggnad och sammanslutningar som främjar vården av byggnadsarvet kan ansöka om prövningsbaserat understöd för vård av byggnadsarvet av närings-, trafik- och miljöcentral.

Blankettens leveransuppgifter

NTM-centralen

Bilagor och länkar till ytterligare information


Basuppgifter

Ansvarig organisation

NTM-centralen

Tjänsten erbjuds på

finska, svenska

Ansvarig för texten: NTM-centralen
Uppdaterad: 23.5.2019