suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Utskrivbar blankett

Ansökan om understöd för vård av byggnadsarvet

Ansvarig organisation: NTM-centralen
Tjänsten erbjuds på: finska, svenska

Ägare till byggnad och sammanslutningar som främjar vården av byggnadsarvet kan ansöka om prövningsbaserat understöd för vård av byggnadsarvet av närings-, trafik- och miljöcentral.

Blankettens leveransuppgifter

NTM-centralenBilagor och länkar till ytterligare information

I vilka tjänster kan jag använda denna kanal?

Se alla tjänster som använder denna blankett.