suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation NTM-centralen

Ansökan om tillstånd för utplantering av fisk och kräfta

  • Utskrivbar blankett

Blanketten använd för ansökan om tillstånd för utplantering av fisk och kräfta. Utplantering av fisk är tillåten endast om utplantering av arten eller beståndet i vattendraget i fråga ingår i fiskerio ...

Basuppgifter

Ansvarig organisation NTM-centralen
Område Hela Finland (utom Åland)
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: NTM-centralen
Uppdaterad: 7.10.2021