suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Livsmedelsverket

Ansökan om tillstånd att lyfta räntestödslån, blankett 2330sv

  • Utskrivbar blankett

Räntestödslån som beviljats som startstöd för unga jordbrukare får lyftas i högst två poster. Tillstånd att lyfta lån söks hos NTM-centralen. Tillstånd att lyfta lån för anskaffning av lösöre förutsät ...

Blankettens leveransuppgifter

NTM-centralen
Leverera ifyllda och undertecknade lovet för lyftande av lån till NTM-centralen som beviljat stödet

Basuppgifter

Ansvarig organisation Livsmedelsverket
Område Hela Finland (utom Åland)
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Livsmedelsverket
Uppdaterad: 16.10.2020