suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Utskrivbar blankett

Ansökan om sysselsättningspremie

Ansvarig organisation: Arbets- och näringsbyrån
Tjänsten erbjuds på: finska, svenska

Arbets- och näringsbyrån kan bevilja sysselsättningspremie till en arbetsgivare som bedriver näringsverksamhet och som

anställer en arbetstagare i ett anställningsförhållande som gäller tills vidare. Premien ska ansökas hos arbets- och näringsbyrån.


I vilka tjänster kan jag använda denna kanal?

Se alla tjänster som använder denna blankett.