suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Utskrivbar blankett

Ansökan om stödfamilj/stödperson

Ansvarig organisation: Mellersta Österbottens social- och hälsovårssamkommun Soite
Tjänsten erbjuds på: finska, svenska

Ansökningen är avsedd för familjer och personer som ansöker om att bli stödfamilj/stödperson.


I vilka tjänster kan jag använda denna kanal?

Se alla tjänster som använder denna blankett.