suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Livsmedelsverket

Ansökan om statsborgen, blankett 3337sv

  • Utskrivbar blankett

Denna blankett används för ansökan om statsborgen enligt lagen om strukturstöd till jordbruket (1476/2007). Statsborgen och stöd i anslutning till den söks för investeringar samtidigt som annat invest ...

Blankettens leveransuppgifter

NTM-central
Lämna in den ifyllda och undertecknade blanketten med bilagor till den NTM-central som beviljat stödet eller foga till systemet Hyrrä.

Basuppgifter

Ansvarig organisation Livsmedelsverket
Område Hela Finland (utom Åland)
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Livsmedelsverket
Uppdaterad: 16.10.2020