suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Utskrivbar blankett

Ansökan om/redovisning av ersättning till kommunen för arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte

Ansvarig organisation: Arbets- och näringsbyrån
Tjänsten erbjuds på: finska, svenska

Kommunen har rätt att av statens medel få ersättning för anordnande av arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte varje person som deltar i arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte. Ansökan ska tillställats NTM-centralernas samt arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter.

Blankettens leveransuppgifter

UF-centralen


I vilka tjänster kan jag använda denna kanal?

Se alla tjänster som använder denna blankett.