suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Fostrans- och utbildningssektorn, Helsingfors

Ansökan om plats inom småbarnspedagogik med pappersblankett - Ansökning med en blankett

  • Utskrivbar blankett

Om du/din familj inte har finsk personbeteckning, du/din familj inte har finska bankkoder, någon i din familj har spärrmarkering eller om du/din familj på grund av andra skäl inte har möjlighet att an ...

Basuppgifter

Ansvarig organisation Fostrans- och utbildningssektorn, Helsingfors
Område Helsingfors
Tillgängliga språkfinska, svenska, engelska
Ansvarig för texten: Fostrans- och utbildningssektorn, Helsingfors
Uppdaterad: 15.3.2022