suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Utskrivbar blankett

Ansökan om placering av avfall i marken

Ansvarig organisation: Sibbo kommun
Tjänsten erbjuds på: finska, svenska

Avfallshanteringsföreskrifter av Borgå regionala avfallsnämnd: 16 § Nedgrävning av avfall, 41 § Undantag från avfallshanteringsföreskrifterna

Område: Sibbo

I vilka tjänster kan jag använda denna kanal?

Se alla tjänster som använder denna blankett.