suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Sibbo kommun

Ansökan om placering av avfall i marken

  • Utskrivbar blankett

Avfallshanteringsföreskrifter av Borgå regionala avfallsnämnd: 16 § Nedgrävning av avfall, 41 § Undantag från avfallshanteringsföreskrifterna

Basuppgifter

Ansvarig organisation Sibbo kommun
Område Sibbo
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Sibbo kommun
Uppdaterad: 12.6.2020