suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Livsmedelsverket

Ansökan om överföring av lån från en person till en annan/överföring av statsfordran, blankett 502sv

  • Utskrivbar blankett

Ansökan fylls i för att överföra ett lån från en person till en annan eller för att överföra en statsfordran. Förutsättningarna för överföringen bestäms enligt den lagstiftning utifrån vilken köpeskil ...

Blankettens leveransuppgifter

NTM-centralen där fastigheten är belägen
Ansökningen om förflyttning inkl. bilagor lämnas in till NTM-centralen där fastigheten är belägen.

Bilagor och länkar till ytterligare information

Basuppgifter

Ansvarig organisation Livsmedelsverket
Område Hela Finland (utom Åland)
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Livsmedelsverket
Uppdaterad: 16.10.2020