suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation NTM-centralen

Ansökan om metso-skogsskydd

  • Utskrivbar blankett

På blanketten ansöker skogsägaren om skogsskydd från METSO – handlingsprogrammet för den biologiska mångfalden i skogarna i södra Finland.

Basuppgifter

Ansvarig organisation NTM-centralen
Område Hela Finland (utom Åland)
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: NTM-centralen
Uppdaterad: 25.5.2020