suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Ansökan om kompetensbrev för driftsövervakare

  • Utskrivbar blankett

Driftsövervakare för vissa pannanläggningar ska utöver tillräcklig sakkunskap också ha ett kompetensbrev. Ett kompetensbrev krävs om de ång- eller hetvattenpannor som finns i en pannanläggning och som ska registreras har en

• sammanlagd effekt på mer än 1 MW eller

• ett största tillåtna driftstryck på mer än 10 bar

Det finns fem olika nivåer för kompetensbreven, från maskinskötarbrev B till över ...

Tjänster

Ansvarig för texten: Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes)
Uppdaterad: 9.1.2023