suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Lantmäteriverket

Ansökan om inskrivning av särskild rättighet

  • Utskrivbar blankett

En särskild rättighet är en mindre omfattande rättighet än äganderätten och tillhör någon annan än fastighetens ägare. Den kan grunda sig exempelvis på avtal eller testamente. Den mest allmänna särski ...

Läs mer

Blankettens leveransuppgifter

Lantmäteriverket / Inskrivningsärenden, PB 3300, 65101 Vasa eller inskrivningsarenden@lantmateriverket.fi om handlingen i original inte behövs.

Bilagor och länkar till ytterligare information

Kontaktuppgifter

Användarstöd

Kundservice (mån-fre 9.00–16.15)
+358 295301120 
(lna/msa)
eller kundservice@lantmateriverket.fi

Basuppgifter

Ansvarig organisation Lantmäteriverket
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Lantmäteriverket
Uppdaterad: 6.5.2020