suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Utskrivbar blankett

Ansökan om godkännande av yrkesmässig avfallstransport eller förmedling i avfallshanteringsregistret

Ansvarig organisation: NTM-centralen
Tjänsten erbjuds på: finska, svenska

Blanketten används för uppgörande av en ansökan om godkännande av yrkesmässig avfallstransport eller förmedling för anteckning i avfallshanteringsregistret.

Blankettens leveransuppgifter

NTM-central Ansökan ska göras hos den NTM-central inom vars verksamhetsområde största delen av verksamheten bedrivs.


I vilka tjänster kan jag använda denna kanal?

Se alla tjänster som använder denna blankett.