suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation NTM-centralen

Ansökan om godkännande av yrkesmässig avfallstransport eller förmedling i avfallshanteringsregistret

  • Utskrivbar blankett

Blanketten används för uppgörande av en ansökan om godkännande av yrkesmässig avfallstransport eller förmedling för anteckning i avfallshanteringsregistret.

Blankettens leveransuppgifter

NTM-central
Ansökan ska göras hos den NTM-central inom vars verksamhetsområde största delen av verksamheten bedrivs.

Basuppgifter

Ansvarig organisation NTM-centralen
Område Hela Finland (utom Åland)
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: NTM-centralen
Uppdaterad: 25.5.2020