suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Livsmedelsverket

Ansökan om godkännande av laboratorium

  • Utskrivbar blankett

Med blanketten ansöker ett laboratorium för Livsmedelsverkets utseende eller godkännande enligt livsmedelslagen, hälsoskyddslagen, foderlagen, lagen om animaliska biprodukter eller lagen om djursjukdomar. Ett laboratorium som analyserar till exempel prover som miljöhälsovårds myndigheter i kommuner har tagit eller livsmedelsbranschens företagares egenkontrollprov behöver ett utseende eller godkänn ...

Blankett

Blankettens leveransuppgifter

Livsmedelsverkets registratorskontor kirjaamo@ruokavirasto.fi
PL 200
00027 Livsmedelsverket

Kontaktuppgifter

Användarstöd

Tjänster

Ansvarig för texten: Livsmedelsverket
Uppdaterad: 15.11.2022