suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Utskrivbar blankett

Ansökan om godkännande av en lokal eller ett område som serveringsområde

Ansvarig organisation: Regionförvaltningsverket
Tjänsten erbjuds på: finska, svenska

Ansökan om godkännande av en lokal eller ett område som serveringsområde.

Område: nationell (inte Åland)

Blankettens leveransuppgifter

Regionförvaltningsverkens registratorskontor Ansökan lämnas till det regionförvaltningsverk inom vars område restaurangen eller sökandens hemort är belägen.


I vilka tjänster kan jag använda denna kanal?

Se alla tjänster som använder denna blankett.