suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Utskrivbar blankett

Ansökan om flyghindertillstånd

Ansvarig organisation: Transport- och kommunikationsverket Traficom
Tjänsten erbjuds på: finska

Blanketten används för att ansöka om tillstånd att sätta upp ett flyghinder enligt luftfartslagen. Till blanketten ska bifogas ett utlåtande om hindret från leverantören av flygtrafikledningstjänster (Finavia).Blanketter

I vilka tjänster kan jag använda denna kanal?

Se alla tjänster som använder denna blankett.