suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Transport- och kommunikationsverket Traficom

Ansökan om flyghindertillstånd

  • Utskrivbar blankett

Blanketten används för att ansöka om tillstånd att sätta upp ett flyghinder enligt luftfartslagen. Till blanketten ska bifogas ett utlåtande om hindret från leverantören av flygtrafikledningstjänster ...

Basuppgifter

Ansvarig organisation Transport- och kommunikationsverket Traficom
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska
Ansvarig för texten: Transport- och kommunikationsverket Traficom
Uppdaterad: 13.11.2020