suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Ansökan om flyghindertillstånd

  • Utskrivbar blankett

Blanketten används för att ansöka om tillstånd att sätta upp ett flyghinder enligt luftfartslagen. Till blanketten ska bifogas ett utlåtande om hindret från leverantören av flygtrafikledningstjänster (Finavia).

Tjänster

Ansvarig för texten: Transport- och kommunikationsverket Traficom
Uppdaterad: 10.10.2022