suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Utskrivbar blankett

Ansökan om EKL-utbildningstillstånd

Ansvarig organisation: Transport- och kommunikationsverket Traficom
Tjänsten erbjuds på: finska

Kursledare för grundkurs och fortbildning för vägtrafikledare vid specialtransporter ska ha en av Trafi beviljad rätt att fungera som EKL-utbildare.

Beviljandet av rätten att fungera som utbildare förutsätter EKL-utbildarutbildning och en giltig EKL-rätt.

EKL-utbildarrätten gäller i högst fem år och kan förnyas genom deltagande i fortbildning för utbildare.Blanketter

I vilka tjänster kan jag använda denna kanal?

Se alla tjänster som använder denna blankett.