suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Utskrivbar blankett

Ansökan om borttagning eller ändring av anteckning om pantsättning av aktielägenhet

Ansvarig organisation: Lantmäteriverket
Tjänsten erbjuds på: finska, svenska

I en anteckning om pantsättning som registrerats i bostadsdatasystemet kan man ändra belopp och företrädesordning. Som en "annan ändring" kan registreras en ändring i panthavarens namn eller FO-nummer vid fusion eller delning. Anteckningen om pantsättning kan också tas bort helt och hållet. Ändring eller borttagning av anteckning om pantsättning förutsätter att pantsättningen har registrerats i bostadsdatasystemet.

Blankettens leveransuppgifter

Lantmäteriverket / Inskrivningsärenden

PB 3300

65101Vasa

Användarstöd

Användarstöd för utskrivbara blanketten:

Kundservice (mån-fre 9.00–16.15)
+358 295301120 
(lna/msa)
eller kundservice@lantmateriverket.fiBilagor och länkar till ytterligare information

I vilka tjänster kan jag använda denna kanal?

Se alla tjänster som använder denna blankett.