suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation NTM-centralen

Ansökan om begränsning av fiske

  • Utskrivbar blankett

Närings-, trafik- och miljöcentralen kan, om det på ett vattenområde förekommer en fiskart eller ett fiskbestånd vars livskraft eller avkastning är försvagad eller riskerar att försvagas eller om vattenområdet är viktigt för en fiskarts eller ett fiskbestånds förökning, besluta om

  1. förbud eller begränsning som gäller fiske med ett visst fångstredskap eller en viss fiskemetod,
  2. förb ...
Ansvarig för texten: NTM-centralen
Uppdaterad: 7.10.2021