suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation NTM-centralen

Ansökan om begränsning av fiske

  • Utskrivbar blankett

Närings-, trafik- och miljöcentralen kan, om det på ett vattenområde förekommer en fiskart eller ett fiskbestånd vars livskraft eller avkastning är försvagad eller riskerar att försvagas eller om vatt ...

Blankettens leveransuppgifter

NTM-centralen

Bilagor och länkar till ytterligare information

Basuppgifter

Ansvarig organisation NTM-centralen
Område Hela Finland (utom Åland)
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: NTM-centralen
Uppdaterad: 7.10.2021